Nevrolab tilbyr de fleste nevrofysiologiske undersøkelser og har avtale med Helse Sør-Øst.

Pasientene betaler derfor kun egenandel tilsvarende offentlige sykehus.

Vi tilbyr:
Nevrografi/EMG (Elektromyografi)
Søvnapnéregistrering: Vi har for tiden meget kort ventetid for søvnapnéregistreringer

Neshat Golparian er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi. Hun har arbeidet i flere år på Universitetssykehuset i Akershus. De siste årene var hun ansatt som seksjonsoverlege på seksjon for klinisk nevrofysiologi.
Hun har driftsavtale med Helse Sør-Øst og har egenandel tilsvarende offentlige sykehus. Nevrolabs betalingstjenester håndteres av Convene. Ved manglende betaling ettersendes faktura med gebyr.

Neshat Golparian